Vrijdag 5 februari 2016: Murzim: algemene ledenvergadering

Vrijdag 5 februari is iedereen van harte welkom op de algemene vergadering van onze vereniging Murzim vzw. Deze gaat door in het vergaderlokaal op het 4de verdiep van CC De Werf Aalst en start om 20.30h.
Het eerste deel van die avond wordt gewijd aan onze statutaire verplichtingen:
  • Goedkeuring van het activiteitenverslag van het afgelopen werkjaar
  • Rekening en begroting
  • Kwijting van bestuurders

Nadien wordt overgegaan tot de spreekbeurt van Wim De Meester, (jarenlang lid van onze vereniging alvorens hij uitweek naar het Leuvense, en verbonden aan het sterrenkundig Instituut van de K.U. Leuven). Hij zal ons op de hoogte brengen van derecente ontwikkelingen in de Deepsky Log, het programma dat toestaat om visuele waarnemingen van Deep Sky-objecten te verwerken en te beheren. Een noodzakelijke tool voor elke amateur astronoom.

Hopelijk mogen we jullie allen dan begroeten!!